BEZPIECZEŃSTWO
INFORMACJI
I SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH

Warszawa, 3.07.2018

W związku z zakończeniem vacatio legis dotyczącego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wspomogliśmy wielu naszych Klientów w działaniach mających na celu dostosowanie do nowych wymagań prawnych.

Przeprowadzone przez nas prace zmierzały do zapewnienia zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Ich podstawą był audyt stosowanych zabezpieczeń w celu identyfikacji luki pomiędzy zaimplementowanymi przez organizacje rozwiązaniami organizacyjnymi i technicznymi a wymaganiami RODO. Na podstawie analiz formułowaliśmy rekomendacje zmierzające do uwzględnienia nowego stanu prawnego w procesach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Nasze zalecenia uwzględniały zasoby organizacji, konieczność optymalizacji kosztowej i operacyjnej planowanych działań oraz dostępne w rozwiązania informatyczne. Dla naszych Klientów świadczymy także usługi realizacji zadań inspektora ochrony danych, zapewniające bieżące utrzymanie wdrożonego systemu ochrony danych osobowych.

Firmy, dla których zrealizowaliśmy projekty dotyczące optymalizacji procesów zapewniających należytą ochronę praw i wolności osób fizycznych reprezentują sektor bankowy, energetyczny, logistyczny oraz branżę produkcji urządzeń automatyki. Jest wśród nich także globalna korporacja z obszaru usług IT.

strzałka do góry