BEZPIECZEŃSTWO
INFORMACJI
I SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH

Przedstawiamy wyniku naszego quizu z lipca 2020. Kolejny quiz już w następnym miesiącu.

strzałka do góry