BEZPIECZEŃSTWO
INFORMACJI
I SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH

cookie

1. Informacje ogólne

1.1. Operatorem strony internetowej pod adresem: http://www.galach.pl, zwanej dalej Stroną Internetową, jest spółka pod firmą Galach Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-512), ul.Puławska 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000571975, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5213704182, REGON: 362292551, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł.

1.2. Strona Internetowa realizuje funkcje ustalania sposobu korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej i ich zachowania podczas korzystania ze Strony Internetowej, poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików Cookies.

2. Informacja o plikach Cookies.

2.1. Strona Internetowa korzysta z plików Cookies.

2.2. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane oraz przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a także odczytywane przez Stronę Internetową podczas ponownego z niej korzystania przez Użytkownika. Pliki Cookies przeznaczone są do usprawnienia korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę Strony Internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.3. Operator zaleca Użytkownikowi Strony Internetowej przeczytanie Polityki Cookies, aby poznać zasady korzystania z plików Cookies stosowane przez Operatora.

2.4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

  • monitorowania, analizowania oraz ulepszania działania i efektywności Strony Internetowej;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  • umożliwienia i usprawnienia podstawowego działania Strony Internetowej podczas wielu sesji przeglądarek, w tym w szczególności do zapamiętania wyboru języka Strony Internetowej przez Użytkownika;
  • uproszczenia korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej.

2.5. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

2.6. Oprogramowanie do przeglądania Strony Internetowej (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony Internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

2.7. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na jakość korzystania ze Strony Internetowej oraz niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej, w tym mogą powodować brak możliwości otwierania oraz odtwarzania niektórych aplikacji, plików lub dokumentów.

2.8. Dane pozyskiwane w sposób, o którym mowa w niniejszej Polityce Cookies, nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, dlatego nie stanowią danych osobowych.

3. Logi serwera.

3.1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną Internetową oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

3.2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę Internetową.

4. Zarządzanie plikami Cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

4.1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów bezpieczeństwa oraz utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach, może uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej.

Niniejsza Polityka Cookies wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

strzałka do góry